Zao Asfalt

De Zeeuwse Asfalt Onderneming beschikt over de volgende certificaten:

Momenteel zijn wij bezig het duurzame beleid binnen de onderneming om te zetten in een gecertificeerd beleid. Wij streven er dan ook naar om medio 2019 trede 3 te behalen van de CO2 prestatieladder. Het duurzaam ondernemen van de Zeeuwse Asfalt Onderneming zal hierdoor worden bevestigd en gewaarborgd.