Zao Asfalt

Om de Nederlandse kust goed te beschermen tegen water, is het een must om te blijven investeren in het versterken van duinen en dijken. ZAO is gespecialiseerd in asfalt voor waterbouw. Niet voor niets werken we al jaar en dag samen met diverse waterschappen en havenbedrijven.

Onze werkwijze

Grotere opdrachtgevers als waterschap Scheldestromen hebben vaak een specifieke vraag op het gebied van het asfalteren van waterbouwkundige werken. Voor projecten als Zwakke Schakels draagt ZAO bij aan het versterken van de Nederlandse kust. Dit doen we in samenwerking met gespecialiseerde aannemers in de natte weg- en waterbouw.

Duin- en dijkversterking

Bij het aanleggen of versterken van duinen asfalteren we de binnenkant van de duinen. Hierdoor zijn de duinen beter opgewassen tegen overlaand water. Voor dijkversterking leveren en verwerken we verschillende soorten asfalt:

  • Waterbouwasfalt
  • Gietasfalt
  • Asfaltmastiek
  • Opensteenasfalt

ZAO is gespecialiseerd in asfalt voor waterbouw. Niet voor niets werken we al jaar en dag samen met diverse waterschappen en havenbedrijven.

Waterbouwasfalt

Voor het versterken van dijken gebruiken we waterbouwasfalt. Dit brengen we als dijkbekleding aan op de steenfundering van een dijk. Indien het asfalt op mindere steile hellingen wordt aangebracht, is het mogelijk om dit te verwerken met een asfaltwerkmachine. In andere gevallen verwerken we het asfalt met een (rups)kraan. Een mooi voorbeeld van het toepassen van waterbouwasfalt is de Boulevard in Vlissingen.

Gietasfalt

Een dijk wordt vaak bekleed met breuksteen. ZAO heeft de juiste technieken en materialen in huis om deze breuksteen met gietasfalt vast te leggen. Gietasfalt verwerken we met een (rups)kraan. Vervolgens gieten we het asfalt tussen de breuksteen van een dijk.

Asfaltmastiek

In tegenstelling tot gietasfalt, bevat asfaltmastiek geen grind. Hierdoor is asfaltmastiek dunner en is het mogelijk om het asfalt dieper tussen de breukstenen van een dijk aan te brengen. Dit wordt met name toegepast voor de juiste aansluitingen op andere delen van een dijk.

Opensteenasfalt

Wanneer een dijk een ‘groen’ uiterlijk moet krijgen, passen we opensteenasfalt toe. Door een dun laagje grond op het asfalt aan te brengen, creëren we het uiterlijk van een grasdijk. Opensteenasfalt gebruiken we zowel aan de binnen- als de buitenzijde van een dijk. Het asfalt zorgt er namelijk aan de landzijde voor dat de dijk bestendig is tegen het overslaan van water.

Contact

Wilt u advies over duin- of dijkversterking? Onze asfaltspecialisten informeren u graag over de mogelijkheden. Neem gerust contact op met ons team.