Zao Asfalt

Naast het leveren en verwerken van asfalt voor wegenbouw, waterbouw en bedrijven, kunt u ZAO ook inschakelen voor advies en onderzoek. ZAO is gespecialiseerd in het geven van verhardingsadvies, het uitvoeren van nucleaire verdichtingsmetingen en asfaltonderzoek.

Verhardingsadvies

Door onze jarenlange ervaring in asfalt voor wegenbouw, waterbouw en bedrijven, voorzien wij onze klanten van een uitgebreid verhardingsadvies. Daarnaast geven we ook advies op basis van het Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen (OIA). Dit is een programma voor het ontwerpen van asfaltverhardingen.

Nucleaire verdichtingsmetingen

Om de verdichting van het zandcunet of een zandbaan te meten, voert ZAO nucleaire verdichtingsmetingen uit. Ook om de verdichting van de fundering met puin, menggranulaat of slakken te meten, passen we deze techniek toe. Voor dit soort funderingen is het ook mogelijk om een eenpuntsproctorproef (EPD) door ons uit te laten voeren. Daarnaast kunnen wij ook de zandproctor bepalen.

ZAO is gespecialiseerd in asfaltonderzoek conform

crow publicatie 210.

 

Asfaltonderzoek

Om de asfaltdikte of de dikte van de fundering te bepalen, voert ZAO diverse asfaltonderzoeken uit door middel van boringen. We zijn daarnaast gespecialiseerd in asfaltonderzoek conform CROW publicatie 210. Bij deze techniek boren we een bepaald aantal kernen van het asfalt. Deze kernen worden vervolgens onderzocht in een gecertificeerd laboratorium. Afhankelijk van de laboratorium uitslagen kan het vrijkomende asfalt mogelijk worden hergebruikt als duurzame grondstof in het nieuwe asfalt.

Contact

Bent u op zoek naar een expert op het gebied van verhardingsadvies? Of wilt u nucleaire verdichtingsmetingen of asfaltonderzoeken laten uitvoeren voor uw project? Neem dan contact met ons op. We adviseren u graag.