Zao Asfalt

CO2-prestatieladder

 

Het beperken van de uitstoot van CO2 is binnen ons bedrijf een continu aandachtspunt. Ons wagenpark, machinepark en kantoor zijn een bron van uitstoot van CO2.
Het verminderen van de CO2-uitstoot is bij ons een belangrijk onderdeel in de te maken keuzes met betrekking tot de wijze van uitvoering van projecten, het investeren in nieuwe machines en transport-/vervoersmiddelen en het verduurzamen van ons kantoorpand.
Op deze pagina kunt u de belangrijkste informatie over ons CO2-reductiebeleid vinden. Ons CO2-reductiebeleid is geauditeerd en medio december 2019 hebben wij ons certificaat ontvangen als bewijs van ons duurzaam ondernemen.